• dogma mog unutrašnjeg suvereniteta •

Dobrodošlii u Ime svijet :)